SZÉKI ÉNEKEK ÉS CSUJOGATÁSOK

 

 

 

Kalamajka CD: Széki pár

 

Ének -1. szám a cd-n

 

1. Sej, erdő, erdő, erdő, de szép kerek erdő,

Sárgarigómadár benne a kerülő.

Ref.: Én is voltam a sűrű erdő kerülője,

Egy szép barna kislány igaz szívű szeretője.

2. S várni, várni babám, de sokat kell várni,

Egy szép barna lányért, három évet kell szolgálni.

Ref.: Összegyűjtöm a sűrű könnyem én tintának,

Rózsás leveleket írok azzal a babámnak.

1. Székvárosi halastó, de halastó,

Belé estem szekerestől, lovastól.

Ref.: Gyere babám, húzzál ki, de húzzál ki,

Ne hagyjál a halastóba meghalni.

2. Kiváltalak, kiváltalak, ki, ki, ki,

Nem hagylak a halastóba meghalni.

Ref.: Eladom a gyűrűmet a karikagyűrűm,

Kiváltom a legkedvesebb szeretőm.

 

Négyes - 2. szám a cd-n

 

 

1. Lefelé folyik a Tisza,

Nem folyik az többet vissza.

Rajtam van a babám csókja,

Ha sajnálja, vegye vissza.

 

1. Ezek a szép Szászleányok,

Kihúzós kendőben járnak.

Ki van húzva a kendőjük,

Elhagyta a szeretőjük.

Illik a tánc a cudarnak,

Minden rongya lobog annak.

Lobog elől, lobog hátul,

Lobog minden oldaláról.

2. A kisasszony azt hiszi,

Hogy a betyár elveszi.

Ne higgye azt előre,

Semmi válik belőle.

A kisasszony piperéz,

Mindig a tükörbe néz.

A kisasszony gyenge teste,

Megkívánja minden este.

3. Árok, árok de mély árok,

Nem gondoltam, hogy így járok.     

Bele estem benne vagyok,

A szerelem rabja vagyok.

Egek, egek bús fellegek,

Hulljatok rám, hogy haljak meg.

Hulljatok rám, hogy haljak meg,

Hogy a szívem, hasadjon meg.

 

1. Lefelé folyik a Tisza,

Nem folyik az többet vissza.

Rajtam van egy legény csókja,

Ha sajnálja, vegye vissza.

Ha sajnálja, vegye vissza,

Nem vagyok én rászorulva.

 

1. Hajtsd ki rózsám az ökröket,

Legeltesd meg szegényeket.

Szénafűre ne hajtsd őket,

Mer' elveszik a szűrödet,

Ha elveszik a szűrödet,

Mivel takarsz bé engemet.

Van nékem egy cifra subám,

Bétakarlak édes rózsám.

2. Azt mondja a kakukkmadár,

Nem sokáig élek én már.

Sírba visszen a búbánat,

Meghalok rózsám utánad.

Ha kivisznek az udvarra,

Borulj le a koporsómra,

Ejtsél reá egypár könnyet,

Talán megérdemled tőled.

 

Sűrű tempó - csujogatások - 3. szám a cd-n

 

Karikába legények,

Huszároson verjétek.

Én is jövök, segítek,

Mindjárt jobban veritek.

Hú ha, ha te, ha.

Ezeknek a legényeknek,

Kell valami szegényeknek.

De én biza nem adok,

Inkább leány maradok.

Hú ha hate ha.

Székvárosi legények,

Szilvaízes lepények

Leányok, ha akarják,

A hamuba takarják. Ujuj...

 

Ritka tempó - csujogatások - 4. szám a cd-n

 

Hopp te Gyurka, hopp te hó,

Ne szökjél úgy, mint a ló

Ha úgy szököl mint a ló,

Nem vagy közébünk való.

Hű ha,ha te, ha

Székvárosi magas torony,

Belé akadt az ostorom.

Gyere babám, akaszd ki,

A nyavalya törjön ki.

Hű ha, ha te, ha

 

 

Lassú - 5. szám a cd-n

 

1. Húzzad cigány, ne húzz kettőt.

Húzzad cigány, ne húzz kettőt.

Húzzad cigány, ne húzz kettőt.

Most találtam hű szeretőt,

Most találtam hű szeretőt.

2. Úgy búsulok, majd meghalok

Úgy búsulok, majd meghalok.

Úgy búsulok, majd meghalok,

Mégis jó kedvet mutatok,

Mégis jó kedvet mutatok.

3. Nem úgy van most, mint volt régen.

Nem úgy van most, mint volt régen.

Nem úgy van most, mint volt régen.

Nem az a nap süt az égen.

Nem az a nap süt az égen.

4. Nem az a nap, nem az a hold.

Nem az a nap, nem az a hold.

Nem az a nap, nem az a hold.

Nem az a szeretőm ki volt.

Nem az a szeretőm ki volt.

5. Aki volt már rég elhagyott.

Aki volt már rég elhagyott.

Aki volt már rég elhagyott.

Szebbre vágyott de nem kapott.

Még olyat, se mint én vagyok.

 

1. Ablakomba besütött a holdvilág,

Az én rózsám abba fésüli magát.

Göndörhaját százfelé fújja a szél,

Köszönöm babám, hogy eddig szerettél.

2. Édesanyám volt az oka mindennek,

Mér' nem adott engem a szeretőmnek.

Adott volna engem oda csak annak,

Kit a szívem kiválasztott magának.

 

Szapora lassú - 6. szám a cd-n

 

1. Nem loptam én életembe,

Csak egy csikót Debrecenbe.

Még is rám verték a vasat,

Babám szíve majd meghasadt.

2. Mikor mentem hazafelé,

Három zsandár állott elém.

Azt kérdezték mi a nevem,

Hol az utazó levelem.

3. Megállj zsandár megmutatom,

Csak a lajbim kigombolom.

Előveszem a revolverem,

Ez az utazó levelem.

4. Mikor mentem haza felé,

Szétnyílt az ég háromfelé.

Ragyogtak rám a csillagok,

Mert tudták, hogy árva vagyok.

 

Csárdás - 7. szám a cd-n

 

1. Úgy szeretem a papot, alaj la lala

Veszek neki kalapot, alaj la lala

De még jobban a papnét, alaj la lala

Veszek neki kanapét, alaj la lala

2. A káplánúr azt mondja, alaj la lala

Ne menjek a tilosba, alaj la lala

Neki is a szája jár, alaj la lala

Minden éjjel máshoz jár, alaj la lala

 

1. Jaj, Istenem adj egyet,

Soha se kérek többet.

Jaj, Istenem adj egy jót,

Adj egy kedvemre valót.

Jaj, Istenem adj egy krajcárt,

Hogy vegyek egy kis pálinkát,

Jaj, Istenem adjál kettőt,

Hogy vegyek egy hű szeretőt.

 

1. Jaj, Istenem tégy egy, tégy egy csodát

Változtasd borrá, borrá a Tiszát.

Ha a Tisza borból volna,

A szívemnek semmi baja se volna.

2. De azt mondják, hogy boros, boros vagyok,

Haza menni, menni de nem tudok.

Aki tudja mért nem, mondja,

Merre van az országútja csuhajja.

3. Azt mondják, hogy boros, boros vagyok,

Hogy a bortól, bortól ingadozok.

A nádszál is ingadozik,

Pedig az csak vizet iszik, csuhajja.

4. Azt mondják, hogy részeg, részeg vagyok,

Mert, hogy mindig olyan veres vagyok.

Veres a libának orra,

Pedig sose mártja borba csuhajja

 

Téka cd:  Ha te húzod én meg járom

 

Széki négyes és csárdás - 10. szám a cd-n

Négyes

 

1. Édesanyám mért is szültél,

Ha engemet megvetettél.

Mért is szültél e világra,

Örökös szomorúságra

2. Édesanyám is volt nékem,

Nem is olyan réges - régen.

Nem is olyan rég nincs anyám,

Csak mióta meghalt apám.

3. Kimegyek a temetőbe,

Leborulok egy sírkőre.

Az a sírkő kinek jele,

Ott van apám eltemetve.

4. Leborulok sírhalmára,

Szívem vigasztalására.

Göröngyei azt susogják,

Itt vár reád a boldogság.

5. Édesanyám mért is szültél,

Ha ennyire megvetettél.

De sok mindennek kitettél,

A bánattól nem kíméltél.

 

1. Verjen meg az Isten rózsám,

Mért nem voltál igaz hozzám.

Mert én igaz voltam hozzád,

Igazabb, mint édesanyád.

2. Nem átkozlak, nem szokásom,

Verjen meg sok sóhajtásom.

Verjen meg a piros hajnal,

Kibe siratlak jajszóval.

3. Nem átkozlak, nem szokásom,

Verjen meg sok sóhajtásom.

Verjen meg a sötét éjjel,

De sok örömtől zártál el.

4. Válassz, válassz, jól megnézd kit,

Mert a szerelem megvakít.

Lám engemet megvakított,

Örökre megszomorított.

 

Csárdás

 

1. Bonchidai menyecskék,

Ugrálnak, mint a kecskék,

Szeretőjük mindig más,

Az uruk csak ráadás.

Aj-la-la-la...

2. Ne nézz reám ne, ne, ne

Mert nem vagyok a fene,

Nem akarlak megenni,

Csak a szemed kivenni.

Aj-la-la-la...

3. Ne nézz rózsám a szemembe,

Mer' vér cseppen a szívembe,

Ha vér cseppen a szívembe,

Meghalok szégyenletembe.

Aj-la-la-la...

4. Bonchidai hegy alatt,

Lányok sütik a halat,

Papírosba takarják,

A legénynek úgy adják.

Aj-la-la-la...

5. Viszik-viszik a szilvát,

Válogatják a javát,

Én is ettem belőle,

Szerelmes lettem tőle.

Aj-la-la-la...

 

1. A csizmámba' nincsen ták,

Nincsen ták, nincsen ták,

Ellopták a leánykák,

Leánykák, leánykák.

Aj-la-la-la...

2. Azért ülünk Mayernél,

Mayernél, Mayernél,

Nincsen málé, se kenyér,

Se kenyér, se kenyér.

Aj-la-la-la...