SZATMÁRI ÉNEKEK

 

 

 

1. szám

 

1. Már ezután úgy élem világom,

Kiskalapom a jobb szememre vágom.

Jobb szememből a bal szemembe vágom,

Csak a szabadságos kiskönyvemet várom.

 

2. Elmondhatom Istenem, Istenem,

Gyászba borult az egész életem.

Ref.: Gyászba borult felettem az ég is,

Elhagyott már engem a régi szeretőm is.

 

  

1. Juhászlegény, szegény juhászlegény,

Tele pénzzel ez a kövér erszény.

Megveszem a szegénységet tőled,

Ráadásul add a szeretődet.

 

2. Ha ez a pénz volna csak foglaló,

Ezer annyi lenne borravaló.

A világot adnák ráadásnak,

Szeretőmet még se adnám másnak.

 

  

4. szám

 

1. Zölderdőben de magos,

Zölderdőben de magos a juharfa,

Kicsi madár ejehaj,

Kicsi madára fészkét oda rakja.

Ref.: Az erdei dalos madárnak is van párja,

Csak én magam egyedül,

Csak én magam egyedül, vagyok árva.

 

 2. Rózsa, rózsa ejehaj,

Rózsa, rózsa, tearózsa levele.

Nem beszéltem ejehaj,

Nem beszéltem a babámmal az este.

Ref.: A zsebkendőm is nála van a zsebébe',

Visszahozza ejehaj,

Visszahozza az este.

  

 

 

1. Szakácsasszony, ejnye, ejnye, ejnye,

De szennyes a kötője eleje.

Ref.: Mossa ki a kötője elejét,

Úgy várja a megtisztelt vendégét.

 

2. A Csepp utcán végestelen végig,

Minden kiskapuban virág nyílik.

Ref.: Minden kisajtóba de kettő, három,

Csak az enyém hervadt el a nyáron.

 

 

 

1. Felültem a kemencére,

Leégett a szoknyám széle.

Széle, széle a szoknyám széle,

Megver az uram estére.

 

2. Nem ettem én ma egyebet,

Csak egy fazék aludttejet.

Azt is csak úgy kanál nélkül,

Megélek a babám nélkül.

 

 

  

1. Eltörött a kutam gémje,

Hogy itatok meg estére.

Ref.: Pántlikát kötözök rája,

Mégis megitatok mára.

 

1. Kék a szőlő de édes,

Ez a kislány de kényes.

Ref.: Azért van olyan nagyra,

Barna legény a galambja.

 

2. Hej, menyecske, menyecske,

Hány esztendős lehetsz te.

Ref.: Tizenhárom meg egy fél,

Talán tizennegyedfél.

 

 

 

5. szám

 

1. Nyíregyházi csaplárosné lánya,

Ha ránézek mosolyog a szája.

Ref.: Kökény szeme, gesztenyeszín hajával,

Mulatozik egy szép magyar huszárral.

 

2. Lányok, lányok tanultatok,

Katonaszeretőt ne tartsatok.

Ref.: Mer' a katonát elviszik messzire,

Rá se gondol, sej, a szeretőjére.

 

  

1. Ki látott már télen fecskét,

Fehér lábú kismenyecskét, csuhajja.

Ref.: Láttam, bíz' én a Bakonyba,

Kezét, lábát a mosta Balatonba, mosta, csuhajja.

 

 

 

6. szám

 

1. Zúg az erdő, zúg a nádas,

Vajon ki zúgatja.

Ref.: talán bizony Patkó Bandi,

Ej-haj, zúgatja, mozgatja.

 

2. Patkó Bandi, de rég mondtam,

Ne menj az erdőbe.

Ref.: Csikósoknak, a gulyásoknak,

Ej-haj, ne járj ellenére.

 

3. A csikósok, a gulyások,

Kék lajbiba járnak.

Ref.: Azok élik a világukat,

Ej-haj, kik párosan hálnak.

 

 

  

1. A patai kocsmaajtó nyitva van,

Valamennyi részeges betyár mind ott van.

Ref.: Én is oda megyek, bekötöm a lovamat,

Még az éjjel kimulatom magamat.

 

2. Sárga zsinór a bakancsom fűzője,

Gyáva legény kinek nincs szeretője.

Ref.: Gyáva legény, kinek kettő de három nincs,

Kinek szőke, de barna szeretője nincs.

 

 

  

11. szám

 

1. Szól a fügemadár,

Mindjár' megvirrad már.

Ref.: Fordulj hozzám rózsám,

Csókold meg az orcám.

  

2. Hajnalljon, hajnalljon,

Csak meg ne virradjon.

Ref.: Hogy az én galambom,

Jó utat haladjon.

 

3. Jó utat, jó utat,

Jó utat kívánok.

Ref.: Míg a kapuig érsz,

Törjön el a lábad.

 

4. Törjön el a lábad,

Térdből mind a kettő.

Ref.: Mert soha nem voltál,

Igaz hű szerető.

 

  

 

1. A hajnali csillag ragyog,

Én még a kocsmába' vagyok.

Jaj, Istenem, hogy szégyellem,

Hogy reggel kell haza mennem.

Ref.:

De én aztat megteszem, haza megyek, lefekszem,

Kialuszom magamat szép csendesen.

 

2. Utca, utca, bánatutca,

Bánatkővel van kirakva.

Azt is az én rózsám rakta,

Hogy én sírva járjak rajta.

Ref.:

De én aztat nem teszem, haza megyek, lefekszem,

Kialuszom magamat szép csendesen.